ایران / اتمی

سفر جدید وزیر امور خارجۀ ایران به اروپا

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران، صبح امروز تهران را به قصد برکسل، و برای  ملاقات با کاترین آشتون، مسئول روابط بین المللی اتحادیۀ اروپا، ترک کرد.

همزمانی محتوادریچه
ایران - 01/09/2014

محمد رضا رحیمی، اولین معاون رئیس جمهور، در دوران محمود احمدی نژاد، به زندان و پرداخت جریمه محکوم شده است.

همزمانی محتواافغانستان
گزارش کابل- نهم سنبله
 
31/08/2014
by امان الله فرزان
 
 
همزمانی محتواهفته نامه های فرانسه
همزمانی محتواChronique bilingue برنامه دو زبانه
فلسفه با ایمان سازگار نیست Quand la philosophie s’éloigne de la foi
برنامه دو زبانه Chronique bilingue - 29/08/2014
Close